• เวลาทำการ

    จันทร์-เสาร์ 09.00 น.-18.00 น.

  • Hotline

    098-597-4441, 085-141-5705

  • Telephone

    02-101-6274

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: ONYA191536
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน

  • เถาหยวน, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 พ.ย. 62 - 10 ก.พ. 63 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 12,878 17,378 แสดง -
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง -
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง -
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง -
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,878 22,378 แสดง -
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 17,878 22,378 แสดง -
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 17,878 22,378 แสดง -
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 17,878 22,378 แสดง -
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง -
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง -
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง -
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง -
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง -
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง -
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง -
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง -
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 20,878 25,378 แสดง -
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 21,878 26,378 แสดง -
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 21,878 26,378 แสดง -
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 21,878 26,378 แสดง -
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 21,878 26,378 แสดง -
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง -
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง -
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง -
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง -
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง -
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง -
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง -
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง -
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง -
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง -
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง -

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,878
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน