• เวลาทำการ

    จันทร์-เสาร์ 09.00 น.-18.00 น.

  • Hotline

    098-597-4441, 085-141-5705

  • Telephone

    02-101-6274

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 386 พีเรียด จาก 35 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA192292
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตลาดกลางคืนซื่อหลิน, ขนมพายสับปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่งวัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taiwan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191735
หมู่บ้านสายรุ้ง, ไถจงไนท์มาเก็ต, ล่องเรือสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ตึกไทเป 101, สร้อยสุขภาพ , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191278
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, วัดเสียไห่เฉิน, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191536
เถาหยวน, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ทัวร์ไต้หวัน เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต ไทจง ไทเป หนานโถว 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191358
หมู่บ้านสายรุ้ง, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านสร้อยสุขภาพ, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านเครื่องสำอาง, ซีเหมินติง
ร้านพายสับปะรด, ทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, CONA’S CHOCOLATE CASTLE, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,878 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Hello Taiwan ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว จิ่วเฟิ่น ผิงชี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191133
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย๋หลิ๋ว, ปล่อยโคมผิงซี, ตึกไทเป101, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซุปตาร์... ฉึกฉัก ปู๊นๆ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191910
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, ตลาดเจียเอี้ย, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ชิมชาอู่หลง, ไทจง, ร้านไอศกรีม, แฮรี่พอตเตอร์ Miyahara, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, ตึกไทเป 101, หมู่บ้านสายรุ้ง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA192286
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ชิมชาอู่หลง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, หนานโถว, ตึกไทเป 101, ขนมพายสับปะรด, ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, MITSUI OUTLET MALL
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taipei 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191246
บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่น, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ตลาดปลา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เลสโก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191965
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน, ตลาดปลาไทเป, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่, Mitsui Outlet Park
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191347
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซัมจั๋ง, ตึก 101, วัดหลงซาน, ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 11 จาก 35 โปรแกรม