• เวลาทำการ

    จันทร์-เสาร์ 09.00 น.-18.00 น.

  • Hotline

    098-597-4441, 085-141-5705

  • Telephone

    02-101-6274

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 183 พีเรียด จาก 20 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LION พาจ๊วดดดด 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA200119
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิน, สือเฟินปล่อยโคมลอย, ปล่อยโคมลอย, Taipei Fish Market, หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE), ตึกไทเป101
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taipei 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA200049
บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA200120
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเสวียงกวง, วัดเหวินหวู่, เหวินฮวาไนท์มาเก็ต, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ถาหยวน, ไนท์มาเก็ต, Cosmetic Shop, ชิมพายสับปะรด, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, ศูนย์ germanium ซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง ไทจง สุริยันจันทรา อุทยานอาหลีซัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191689
วัดหลงซาน, ช๊อปปิ้งตลาดซิเหมินติง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน , เกาสง, วัดโฝวกวงซัน, เจดีย์เสือเจดีย์มังกร, หลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต, Tuntex 85 Sky Tower
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA200219
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ชิมชาอู่หลง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู, หนานโถว, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taipei Alishan 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA192400
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเย๋หลิ่ว, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ชอปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taiwan เที่ยวครบ...เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA192399
หมู่บ้านสายรุ้ง, MIHAYARA ICE CREAM, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, พิพิธภัณฑ์กู้กง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำองค์, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ชอปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาหลีซัน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA200066
หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, วัดจงไถ่ฉานซื่อ, ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซิเหมินติง, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป101, เอาท์เล็ทมอลล์
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191966
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, น้ำพุร้อนเป่ยโถว, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
3 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taiwan Taipei 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA192236
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, มิฮายาร่าไอศกรีม , หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
4 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ZTPE52 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2]

ทัวร์โค๊ด ONYA192261
เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัว
4 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 11 จาก 20 โปรแกรม