• เวลาทำการ

    จันทร์-เสาร์ 09.00 น.-18.00 น.

  • Hotline

    098-597-4441, 085-141-5705

  • Telephone

    02-101-6274

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 446 พีเรียด จาก 30 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LION พาจ๊วดดดด 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA200119
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิน, สือเฟินปล่อยโคมลอย, ปล่อยโคมลอย, Taipei Fish Market, หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE), ตึกไทเป101
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA192292
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตลาดกลางคืนซื่อหลิน, ขนมพายสับปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่งวัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA200120
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเสวียงกวง, วัดเหวินหวู่, เหวินฮวาไนท์มาเก็ต, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ถาหยวน, ไนท์มาเก็ต, Cosmetic Shop, ชิมพายสับปะรด, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, ศูนย์ germanium ซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191278
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, วัดเสียไห่เฉิน, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค๊ด ONYA192110
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA200019
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย๋หลิ่ว, วัดเทียนหยวน , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ตึกไทเป101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taipei 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA200049
บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA192286
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ชิมชาอู่หลง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, หนานโถว, ตึกไทเป 101, ขนมพายสับปะรด, ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, MITSUI OUTLET MALL
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taipei Alishan 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA192400
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเย๋หลิ่ว, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ชอปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เลสโก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191965
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน, ตลาดปลาไทเป, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่, Mitsui Outlet Park
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ZTPE11 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลทส์โก ตัวพ่อสุดฮิต EP.2]

ทัวร์โค๊ด ONYA192264
บินตรงสู่ไทจง สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวัน เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา กิน เที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,878 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 11 จาก 30 โปรแกรม