• เวลาทำการ

    จันทร์-เสาร์ 09.00 น.-18.00 น.

  • Hotline

    098-597-4441, 085-141-5705

  • Telephone

    02-101-6274

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

ทัวร์อินโดนีเซีย-บาหลี 121 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์บาหลี เกาะบาหลี PRIME BALI 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA190423
หาดจิมบารัน, วิหารทานาล้อต, วิหารอูลูวาตู, Garuda Wisnu, ชมบารองแดนซ์, เทือกเขาคินตามณี, Bali Swing, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,555 บ.

ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี เลสโก อุบัตรักเกาะสวรรค์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191692
ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน, วานากิรีฮิลส์, จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี, ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท, วัดกลางน้ำ อูลันดานู, วิหารทานาล็อต, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์, ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน, สวนพระวิษณุ, ร้านของฝากกฤษณะ, อนุสาวรีย์มหาภารตะ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191564
วัดเม็งวี (ทามมาอายุน), วานากิริ ฮิลส์, ประตูสวรรค์, เทือกเขาเบดูกัล, ทะเลสาบบราตัน, วัดอูลันดานู, วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล, วิหารอูลูวาตู, สวนพระวิษณุ, ร้านกฤษณะ, อนุสาวรีย์มหาภารตะ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191691
วานากิรีฮิลส์, จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว, วัดกลางน้ำ อูลันดานู, วัดเม็งวี หรือทามาอายุน, วิหารทานาล็อต, ชมโชว์ระบำคะชัก, วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์, ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน, วิหารเลมปูยางค์, พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา, วิหารอูลูวาตู, สวนพระวิษณุ, ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ, อนุสาวรีย์มหาภารตะ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก ซาลามัติ...บาหลี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA190629
วิหารเทมภัคศิริงค์, ตลาดปราบเซียน, หมู่บ้านคินตามานี, ภูเขาไฟบาตูร์, ทะเลสาบบาตูร์, วัดเบซากีห์, ชมระบำบารอง แดนซ์, วัดเม็งวี , เทือกเขาเบดูกัล, วัดอุลัน ดานู, ทะเลสาบบราตัน, วิหารทานาล็อท, สวนพระวิษณุ, วิหารอูลูวาตู, อนุสาวรีย์มหาภารตะ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ Bali บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA190880
วัดบราตัน, นาขั้นบันได, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์, คินตามณี, วัดเบซากิห์, วัดเลมปูยางค์, บาหลี สวิงค์, วิหารทานาต์ลอต, ร้านกฤษณา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ Bali เกาะนูซา ปนีดา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191208
เกาะนูซา เปนิดา, Kelingking Beach, Broken Beach, Angel Billabong, Crystal Bay, บาร๊องแดนซ์, หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก, วัดบราตัน, นาข้าวขั้นบันได, ประตูฮันดารา, วัดเทมภัคสิริงค์, ตลาดปราบเซียน, หมู่บ้านคินตามณี, วัดเบซากิห์, สวนน้ำตีร์ตากังกา, วิหารทานาต์ลอต, ร้านกฤษณ
3 ดาว
เดินทางช่วง
26 พ.ย. - 30 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ Bali บุโรพุทโธ มนต์เสน่ห์ธรรมชาติดินแดนอารยธรรม 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด ONYA191209
ย็อกยาการ์ตา, เทวลัยปรัมบานัน, บุโรพุทโธ, วัดปะวน, วัดเมนดุต, ช้อปปปิ้ง, ย็อกยาการ์ตา, บาหลี, วัดบราตัน, นาขั้นบันได, วัดเทมภัคสิริงค์, ตลาดปราบเซียน, หมู่บ้านคินตามณี, วัดเบซากิห์, วัดเลมปูยางค์, วิหารทานาต์ลอต, ร้านกฤษณา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 21,900 บ.